Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

  • Ak si k nám privediete aj kamaráta máte obaja celorocnú zľavu na opatrovanie.

  • Začína zápis na nový Šk. rok 2017-18. Príďte sa k nám pozrieť a môžete si svoje dieťatko zapísať do Kamaráta už teraz. Prijímame deti od 1-3,5 roka.
  • ČISTÍME DEŤOM VZDUCH V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH OD VÍRUSOV A BAKTÉRIÍ
  • Vitajte

    Naša priorita - vytvárať také prostredie, v ktorom deti
    majú možnosť zdravo rásť a všestranne sa rozvíjať. Viac...