Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

Angličtina


V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Spievame, maľujeme, čítame si knižky, tancujeme a hráme sa s celým svetom okolo nás.

Viete alebo premýšľali ste niekedy nad tým, ako sa váš drobec učí rozprávať? Od narodenia Vás počúva a význam slov začína chápať podľa situácií, v ktorých sú tieto slová použité. Situácie sa za sprievodu intonácie, gestikulácie a mimiky opakujú a hoci Vaše dieťatko ešte nevie vysloviť konkrétne slovo, celkom určite pozná jeho význam. O nejaký čas prídu prvé jednoduché slová a po nich vety. Veľmi podobne je to pri učení sa cudzieho jazyka.

Slovnú zásobu tvoria viaceré tematické skupiny (napr. HELLO – BYE BYE , ANIMALS, ONE TWO THREE atď). Pri každej z nich sa zastavíme na nejaký čas a precvičujeme si ju opäť cez hru. Všetky témy sú prepojené s tematickým programom nášho zariadenia.