Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

ČO PONÚKA KAMARÁT PRE VAŠE DIEŤA?


Rozvoj dieťaťa - Vytvárame podmienky na vlastnú aktivitu detí, pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť.. Piesňami, riekankami, básňami, divadielkami a rozprávkami si detičky rozširujú slovnú zásobu a zdokonaľujú reč. Vhodnými hračkami a didaktickými pomôckami podnecujeme deti k tvorivosti, predstavivosti, zdokonaľujeme ich pohybové zručnosti, motoriku. Citlivý prístup, kolektív detí a vhodné aktivity pomáhajú drobcom rozvíjať si aj emocionálnu stránku svojej osobnosti.

Deti si postupne osvojujú aj hygienické návyky a sebaobsluhu. S prihliadaním na vek a individuálne osobitosti detí sa citlivou formou snažíme odúčať deti od plienok a cumlíkov. Postupne sa deti učia piť z pohára, samostatne jesť lyžicou, neskôr aj vidličkou. Učíme sa poprosiť, poďakovať, podeliť sa s ostatnými deťmi. Rozvíjame u detí lásku k prírode

Deti sa môžu tešiť napríklad na spoločné narodeninové a meninové oslavy, návštevu Mikuláša, oslavu MDD, veselý karneval, každý mesiac divadelné predstavenie, cvičenie so Žanetkou na fit loptách, návštevy do Malokarpatskej mestskej knižnice, letné kúpanie v bazéniku.

Hravú angličtinu
Pestrú a vyváženú stravu
Antialergické prostredie
Saunu
Kvalifikovaný personál