Kamarát s rodinou

Pravidelne organizujeme príjemné stretnutia detí
a rodičov v priestoroch Kamaráta. Viac...

Sauna

Pravidelným saunovaním si zvyšujeme imunitu, odbúravame stres a napätie. Viac...

Angličtina

V Kamarátovi sa s angličtinou hráme každý deň a nenásilnou hravou formou deti získavajú prvé kontakty s cudzím jazykom. Viac...

CENNÍK KAMARÁTA


Cenník na školský rok 2023-2024

Celodenný pobyt – 385,- € na mesiac /v cene sú zahrnuté aj hygienické potreby a plienky/
185,- € výchova
200,- € bežné úkony starostlivosti o dieťa.

Poldenný pobyt – 285,- € na mesiac /v cene sú zahrnuté aj hygienické potreby a plienky/

Občasný celodenný pobyt - 25,- € na deň.
Občasný poldenný pobyt - 20,- € na deň.


Strava – 3,50 - € na deň /v cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie a zelenina podávaná počas celého dňa /

Mesačný poplatok za stravu je 77,00 €